درباره ما

رادیو تهران درچهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ اولین فرستنده‌رادیویی در ایران در محل بی‌سیم در جاده قدیم شمیران افتتاح گردید. از سال ۱۳۱۹ رادیو تهران در ۲۴ ساعت فقط ۸ ساعت برنامه اجرا می‌کرد که شامل اخبار، موسیقی ایرانی، گفتار مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی بود. درسال ۱۳۲۲ رادیو تهران بخش دیگری به‌تعداد بخش‌های قبلی خود افزود و صبح‌ها نیز برنامه آن سه ساعت افزایش یافت‌. در سال ۱۳۲۴ برای روزهای تعطیل نیز برنامه‌هایی‌مدون پخش می‌گردید.

 
در آغاز پایه‌گذاری، رادیو تهران دارای دو فرستنده یکی برای موج متوسط و دیگری برای موج‌کوتاه بود، برای پخش برنامه‌های خود از یک استودیو در محل اداره بی‌سیم استفاده می‌کرد. در سال ۱۳۲۷ یک فرستنده در اختیار رادیو قرار گرفت و یک استودیوی کوچک در میدان ارگ برای پخش اخبار ساخته شد. در سال ۱۳۳۶ نام «رادیو تهران» به «رادیو ایران» تبدیل و بعدها در جنب رادیو ایران فرستنده دومی بنام رادیو تهران نیز مشغول به کار گردید که در آغاز امر تنها موسیقی از آن پخش می‌شد. شبکه رادیویی استان یکی از شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 72/۶/1 با عنوان گروه استانی و با برنامه سلام تهران آغاز به کار کرد و در تاریخ 73/۹/12 با تغییر تشکیلات صدا به دو رادیو ( تهران و پیام ) تفکیک شد . میزان پخش برنامه‌های رادیو تهران از تاریخ 75/۵/13 مصادف با ۱۷ ربیع الاول از ۱۹ ساعت به ۲۴ ساعت افزایش یافت . در حال حاضر برنامه‌های رادیو تهران در قالب 4 گروه اخلاق و زندگی شهروندی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، تهران و رویدادها و تفریح و سرگرمی تولید و پخش می‌شود. تمرکز برنامه سازی در رادیو تهران حول محور موضوعات مختلف استانی و ملی می‌چرخد. در حال حاضر این شبکه به لحاظ مخاطب و برد پیام ، از پر مخاطب ترین شبکه‌های رادیویی است که در ۸۰ درصد از شهرهای کشور روی موج متوسط AM 1332 و در تهران روی موج FM 94 شنیده می شود.
 

مدیر فعلی: سعید معدن کن
مدیران پیشین: حسن خجسته باقرزاده، محمدحسین حرمی، اسفندیار رحیم مشایی، شهرام گیل آبادی، سکینه احمدی، محمد جهانی، شهریار ضیاآذری