صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامک با هنرمندی میثم عبدی شنونده صحبتهای مدیر مدرسه رادیو تهران درباره خوش اخلاق بودن باشید.