صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی امروز درباره موضوع خنده با دانش آموزان صحبت می کنه و درباره انواع خنده توضیح می دهد .