صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه صبح تهران به دانش آموزان تأکید داره که شبها زودتر بخوابند و کمتر در اینترنت مشغول باشند تا صبح با نشاط بیشتری بیدار شوند .