صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مدیر مدرسه صبح تهران امروز درباره استفاده های بی مورد و اضافی از تلفن همراه و اینکه بعضی از افراد چنان غرق در تلفن همراه خود می شوند که متوجه محیط اطرافشان نیستند با دانش اموزان صحبت می کند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .

مرتبط با این