صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه طنز مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی امروز درباره ویروس سرماخوردگی بادانش آموزان صحبت می کند و تأکید داره اگر سرماخورده اید حتما در منزل بمانید و استراحت کنید .