صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آلودگی هوای تهران موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران درباره اون با دانش آموزان صحبت می کنه و توصیه می کنه که دانش آموزان کمک کنند تا هوای شهر تمیز باشه و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند .