صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی دراین برنامه دانش آموزان را تشویق می کند که بکوشند تا شهر تمیز و زیبایی داشته باشیم .