صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

احساس خوشبخت بودن موضوعی است که مدیر مدرسه صبح تهران درباره ش با دانش آموزان صحبت می کنه ( محترم شمردن یکدیگر یکی از این موارد است ) . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .