صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه مدیر مدرسه صبح تهران درباره نحوه استفاده درست از اتوبوس به هنگان سوار و پیاده شدن به دانش آموزان توصیه هایی دارد . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .