صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه صبح تهران امروز درباره تردد موتور سیکلت ها با دانش آموزان صحبت می کنه که خیلی باید مراقب باشند چون متأسفانه موتور سیکلت ها مسیر مشخصی ندارند و خیلی خطرناک هستند .
این برنامه رابا اجرای میثم عبدی بشنوید .