صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موضوع صحبت مدیر مدرسه رادیو تهران در صبحگاه صبح تهران با دانش آموزان درباره احترام ، ادب و اخلاق خوب داشتن و احترام گذاشتن به یکدیگر است . مخصوصاً احترام به بزرگتر ها .این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .