صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فرهنگ استفاده از مترو موضوعی است که مدیر مدرسه صبح تهران با دانش آموزان صحبت می کند . سوار شدن و پیاده شدن مترو ، دستفروشان در مترو ،.... این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .