صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران با اجرای میثم عبدی امروز درباره بافت فرسوده با دانش آموزان ( بافت فرسوده مدارس که می تونه خیلی هم خطرناک باشه ) صحبت می کند .