صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران امروز با دانش آموزان درباره مراقبت بیشتر از حیوانات و پرندگان در فصل سرما صحبت می کند . هوای آنها را داشته باشیم و غذا و دان دادن به آنها را فراموش نکنیم . این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .