صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران با اجرای میثم عبدی دراین برنامه درباره پلیس درون با دانش آموزان صحبت می کند. خودمان پلیس خودمان باشیم و تخلف نکنیم .