صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

انتخاب برخی از برنامه های تلویزیون برای دانش آموزان و کودکان خیلی مهم می باشد موضوعی که مدیر مدرسه رادیو تهران امروز با دانش آموزان صحبت می کنه اینه که بهتره چه کارتون هایی را ببینند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .