صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران به دانش آموزان توصیه می کند همراه خانواده باشند و کمتر از تلفن همراه و تکنولوژی استفاده کنند و لذت در کنار پدر و مادر و بقیه اهل خانه بودن را از دست ندهند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .