صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

احترام و کمک به سالمندان و بزرگترها ،موضوعی است که مدیر مدرسه رادیو تهران درباره آن با دانش آموزان صحبت می کند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی خواهید شنید .