صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران بااجرای میثم عبدی امروز درباره تفکیک زباله ها با دانش آموزان در صبحگاه مدرسه رادیو تهران صحبت می کنه .