صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آنهایی که رفتند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت رابر دوشمان باقی گذاشتند نامشان تا همیشه زینت بخش کوچه و پس کوچه های شهرمان خواهد بود .آنچه می شنوید گفتگو با خانواده و دوستان شهید حمید رضا جعفری سنجانی می باشد .