صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زبان ما عاجز از بیان مقام بلند پایه اسرایی است که سالها دراسارت جانی ترین دژخیم زمان روزگار سپری کردند . عزیزانی که برای اعتلای کلمه حق دلیرانه جنگیدند. آنچه می شنوید بخشی از خاطرات آزاده سرافراز عزیزالله فرخی می باشد .