صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره خسارات ناشی از سیل که پیش بینی می شود از منابع بودجه تأمین آب و صندوق توسعه ملی جبران شود را با اجرای سید حسین حسینی بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری