صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسش های شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد. مهمان این برنامه آقای نجفی کارشناس تکنولوژی هستند که به برخی از پرسش های مرتبط با تلفن همراه پاسخ می دهند.

کاری از گروه تهران و رویدادها