صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه تهران کلینیک آقای محسن لعل حسن زاده کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور در مورد نحوه امدادرسانی به فردی که دچار برق گرفتگی شده است آموزش هایی را ارائه می دهد.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری