صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای زمانیان مدیر کل محترم نظارت بر بهره برداری آزادراه های کشور درباره جزئیات و نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها را بشنوید.

برنامه پارک شهر کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری است.