صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد. مهمان این برنامه آقای دکتر مروتی کارشناس حقوقی هستند که به برخی از پرسش های حقوقی شما پاسخ می دهند.

این برنامه کاری از گروه تهران و رویدادها است.