صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده تهران کلینیک با دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره دارو و تعرفه های پزشکی را بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری