صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد.مهمان این برنامه آقای دکتر کتابی متخصص طب سنتی هستند که به برخی از پرسش های شما( غلظت خون ، ماسک گیاهی ، تقویت اعصاب و.... ) پاسخ می دهند .

مرتبط با این