صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه ( تهران کلینیک ) آقای دکتر محمد کاظم زاده روانشناس درباره نشانه های اختلال شخصیت دوری گزین توضیحاتی را می دهند . این افراد به روابط میان فردی اطمینان ندارند و انتقاد پذیر نیستند .