صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای بحری محیط بان و کارشناس محیط زیست درباره انجمن که راه اندازی کردند به نام نذر طبیعت که حدود دو هزار نفر عضو این کمپین هستند که مردم به کمک حیات وحش و محیط زیست می آیند و باز خورد حمایتهایشان را می بینند .