صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالروز رحلت ایشان در خصوص برخی از ویژگی های شخصیتی آیت الله هاشمی و همچنین تصمیمات و راهکارهایی که میتوانستند در این شرایط کشور داشته باشند .