صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه گزارش زهرا افشار نژاد را خواهید شنید در خصوص عبور عابران از خط سفید عابر پیاده و اینکه باید حقوق رانندگان را رعایت کنند و از خط عابر عبور کنند .