صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای دکتر حسین خدمت فوق تخصص گوارش و کبد هستند که به برخی از پرسش های شما درباره بیماریهای مرتبط و همچنین کبد چرب پاسخ می دهند .