صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی ویژه پارک شهر با آقای شریعت نژاد نماینده محترم مجلس درباره طرح ممنوعیت انتصابات فامیلی درجه یک و دو در دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط . این گفتگو را با اجرای آقای هاشمی بشنوید .