صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه تهران کلینیک آقای محسن لعل حسن زاده کارشناس آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور درباره خطرات گاز منواکسید کربن ، علائم مسمومیت ( سرفه و گیجی و کاهش سطح هوشیاری و...) آموزش هایی را می دهند .