صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه و در روز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) با پخش زیارت نامه حضرت رسول (ص) از راه دور ، همراه شما خواهیم بود .