صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای آرش سروری کارشناس تکنولوژی هستند که به برخی از پرسش های شماپاسخ می دهند . گوینده برنامه خانم شهرام پور می باشند .