صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یکی از بخش های برنامه تهران کلینیک بخش قانون است که به معرفی داروهای گیاهی می پردازد .در این برنامه آقای دکتر رشیدی دکترای طب ایرانی گیاه پر سیاوشان که یک داروی ضد سرفه نیز می باشد را معرفی می کنند .