صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای حاجتی ناشر کتاب هستند که درباره چگونگی نشر کتاب و انواع قطع کتاب توضیحاتی می دهند . گوینده برنامه آقای امیدی می باشند .