صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فتح الله زاده:همین خاله زنک بازی ها است که تیم را زمین میزند.
جناب فتح الله زاده معتقد است که مرد باشیم و جوان مرد و مشکلات خودمون را به گردن دیگران نیاندازیم.
ورزش دوستان پیشنهاد میکنیم با این برنامه شنیدنی همراه باشید...