صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

وقتی میگن یکی بود یکی نبود
یادت میاد پشت اون یکی بود یکی نبود
چیا بود چیا نبود
یادت مونده هنوز
زیر اون گنبد کبود
دوتا پرنده بودن
ولی راهشون هیچ وقت یکی نبود
یادش بخیر...